kancelaria notarialna katowice, iwona pniok
Wykaz czynności:

W zakres świadczonych przez Kancelarie Notarialną - Notariusza Iwony Pniok usług wchodzą sporządzanie aktów notarialnych, w tym między innymi:

 • bezpłatne informacje w zakresie dokonywanych czynności,
 • umów sprzedaży i darowizny,
 • umów przedwstępnych,
 • umów warunkowych,
 • umów przenoszących własność,
 • umów działu spadku,
 • umów zniesienia współwłasności,
 • umów zamiany,
 • umów majątkowych małżeńskich oraz podziału majątku wspólnego,
 • umów spółek i ich zmiany,
 • przekształcenie oraz łączenie się spółek,
 • akty ustanowienia hipotek,
 • akty poddania się egzekucji,
 • akty ustanowienia służebności gruntowych i osobistych,
 • ustanawianie użytkowania,
 • akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie poświadczeń,
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie na żądanie stron: projektów aktów oświadczeń, umów,
 • porozumień, ugód, innych dokumentów,
 • sporządzanie i dokumentowanie czynności wynikających z innych przepisów.
 • Kancelaria Notarialna Katowice

  Notariusz Katowice - Pani Iwona Pniok udziela bezpłatnej porady notarialnej. Zgodnie z etyką zawodową zawsze udzielana jest profesjonalna porada przy zakupie nieruchomości - zachowując bezpieczeństwo obrotu. Serdecznie zapraszamy klientów na konsultacje do Kancelarii w Katowicach.