kancelaria notarialna katowice, iwona pniok
Wykaz czynności

W zakres świadczonych przez nas usług wchodzą sporządzanie aktów notarialnych, w tym między innymi:

 • bezpłatne informacje w zakresie dokonywanych czynności
 • umów sprzedaży i darowizny
 • umów przedwstępnych
 • umów warunkowych
 • umów przenoszących własność
 • umów działu spadku
 • umów zniesienia współwłasności
 • umów zamiany
 • umów majątkowych małżeńskich oraz podziału majątku wspólnego
 • umów spółek i ich zmiany,
 • przekształcenie oraz łączenie się spółek
 • akty ustanowienia hipotek
 • akty poddania się egzekucji
 • akty ustanowienia służebności gruntowych i osobistych
 • ustanawianie użytkowania
 • akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządzanie poświadczeń,
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów
 • wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie na żądanie stron: projektów aktów oświadczeń, umów,
 • porozumień, ugód, innych dokumentów,
 • sporządzanie i dokumentowanie czynności wynikających z innych przepisów.
 • Kancelaria Notarialna Katowice

  Notariusz Iwona Pniok udziela bezpłatnej porady notarialnej. Zgodnie z etyką zawodową zawsze udzielana jest profesjonalna porada przy zakupie nieruchomości - zachowując bezpieczeństwo obrotu.